Kancelaria adwokacka - Mariusz Bartosiak & Tomasz Ode

Ponad 10 lat doświadczenia.

Kancelaria adwokacka adwokata Mariusza Bartosiaka i adwokata Tomasza Ode udziela pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i karnego. Podział spraw pomiędzy współpracujących adwokatów ułatwia specjalizację w określonych dziedzinach prawa i tym bardziej skuteczne wsparcie prawne klientów kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu.


MARIUSZ BARTOSIAK
- SPECJALISTA PRAWA CYWILNEGO


Pomoc prawna udzielana przez adwokata Mariusza Bartosiak w zakresie prawa cywilnego polega na:

udzielaniu porad prawnych; sporządzaniu projektów pism i umów; reprezentowaniu klientów przed sądem;


Kancelaria adwokacka prowadzi w szczególności sprawy cywilne o:

zapłatę (rozliczenia umów), podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, ochronę dóbr osobistych, rozwód.


Zobacz więcej

TOMASZ ODE
- SPECJALISTA PRAWA KARNEGO


Pomoc prawna udziela przez adwokata Tomasza Ode w zakresie prawa karnego polega na:

udzielaniu porad prawnych oraz pełnej obronie praw klienta we wszystkich następujących po sobie stadiach postępowania karnego tj. postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu lub śledztwie), w postępowaniu rozpoznawczym (postępowaniu przed sądem), a także w postępowaniu wykonawczym.


Kancelaria adwokacka prowadzi w szczególności sprawy karne o:

przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozwój) przeciwko życiu i zdrowi (zabójstwo), przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości), przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (gwałt).


Zobacz więcej
Paralaksa tła

KOMPLEKSOWA POMOC

Sprawy karne

Prawo karne stoi na straży najistotniejszych dla społeczeństwa wartości, takich jak zdrowie, życie czy też powszechne bezpieczeństwo. Ochrona ta funkcjonuje w postaci kar, przewidzianych za podjęcie określonych działań lub zaniechanie pewnych czynności, określanych mianem przestępstw. Choć zazwyczaj myśl o popełnieniu wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa wydaje się bardzo odległa, może się okazać, że zostaniemy oskarżeni o jego dokonanie. Zawiłość postępowania, brak znajomości przepisów, grożąca kara oraz towarzyszący takim czynnościom stres uniemożliwiają skuteczną samodzielną obronę. Wówczas współpraca z kancelarią adwokacką i wsparcie, jakiego słusznie poszukujemy u zawodowego adwokata są dla nas jedynym rozwiązaniem trudnej sytuacji.

Sprawy cywilne

Nie ulega wątpliwości, że prawo jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną, co sprawia, że osoby z nią niezawiązane często potrzebują pomocy kompetentnych i wykwalifikowanych adwokatów do obrony swoich racji. W naszej kancelarii prawniczej przyjmujemy sprawy cywilne związane m.in. z alimentami, rozwodami, kwestią separacji, podziału majątku czy też rozliczania umów.

Jako kancelaria prawna pomagamy również w sporządzaniu różnego rodzaju pism, umów oraz innych dokumentów. W niejasnych sytuacjach warto zgłosić się po pomoc do specjalisty.

Rozwody

Wiemy doskonale jak nieprzyjemną kwestią są rozwody. Dotykają one nie tylko współmałżonków, ale również pozostałych członków rodziny. Dlatego też niezbędne jest zadbanie o delikatne rozwiązanie spornych kwestii i zagwarantowanie, w szczególności dzieciom, komfortowego przejścia przez proces rozstawania się ich rodziców. Jesteśmy Kancelarią, która zajmie się kompleksowo każdym zleceniem i zadba o możliwie najmniej problematyczne i jak najszybsze zakończenie sprawy. Zajmujemy się również kwestią separacji i podziału majątku.

Porady prawne

W prowadzonej przeze nas kancelarii adwokackiej w Warszawie będą Państwo mogli uzyskać pomoc prawną w postaci porad prawnych w zakresie prawa cywilnego i karnego. W trakcie konsultacji otrzymają Państwo profesjonalną analizę prawną zaistniałego stanu faktycznego, przekazaną w sposób jasny i rozumiały. Staramy się udzielić odpowiedzi niezwłocznie, mając świadomość powagi problemów z jakimi zwracają się do nas klienci. Niezależnie w jakiej dziedzinie będzie mieścić się Państwa pytanie, za każdym razem będziemy starali się jak najpełniej odpowiedzieć na każde z nich.