Prawo i sprawy cywilne


 

Niemal wszystkie aspekty naszego życia, prywatne, rodzinne czy społeczne, są regulowane przez prawo cywilne, wyznaczające normy, którymi należy się kierować. Dotyczy ono relacji dwóch równoważnych wobec siebie podmiotów. Każdy przejaw naszej aktywności, ma swoją regulację właśnie w przepisach. Należy pamiętać, że niektóre z naszych działań, takie jak np. kupno gazety, związane są z całkowicie oczywistymi skutkami prawnymi, natomiast inne, jak np. postępowanie w sprawach spadkowych, wymagają już konsultacji z kancelarią adwokacką i zasięgnięcia profesjonalnej porady.


Pomocy w zakresie prawa cywilnego udziela adwokat Mariusz Bartosiak. Obejmuje ona m.in.:


  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie projektów pism i umów;
  • reprezentowanie klienta przed sądem.

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie prowadzi przede wszystkim sprawy cywilne o:

  • rozwód – pomagamy w sformułowaniu poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym pozwu rozwodowego i innych koniecznych w tej sytuacji oświadczeń i wniosków, reprezentujemy małżonka oraz przedstawiamy możliwe ścieżki obrony,
  • zapłatę (rozliczenia umów) – doradzamy w sposobie załatwienia tego typu spraw (postępowanie cywilne upominawcze, uproszczone, nakazowe), zajmujemy się również elektronicznym dochodzeniem należności naszego klienta, dostępnym przy mniej skomplikowanych sytuacjach (e-sąd),
  • podział majątku – pomagamy przy kompletowaniu dokumentacji dowodowej (m.in. wyciągi z kont bankowych, faktury, umowy czy rachunki), jak również w ustalaniu składu i wartości wspólnego majątku małżonków,
  • stwierdzenie nabycia i działu spadku – świadczymy pomoc w zakresie reprezentowania spadkobiorcy, a także formułowaniu wniosków i oświadczeń,
  • ochronę dóbr osobistych – zajmujemy się zarówno ugodowym zakończeniem konfliktu, jak i postępowaniem sądowym, łącznie ze sformułowaniem wstępnego wniosku skierowanego do pomawiającego, jak i prowadzeniem obrony adwokackiej poszkodowanego.

Kierujemy się zasadą ścisłej specjalizacji w określonych dziedzinach prawa, aby tym bardziej móc zapewnić klientowi pomoc w trudnej sytuacji, w której się znalazł. W zakresie prawa cywilnego skupiamy się przede wszystkim na sprawach o rozwód i separację. W ich konsekwencji pojawiają się także spory o podział majątku wspólnego małżonków.


Powyższą specjalizację kancelarii adwokackiej uzupełnia nakierowanie na sprawy o zapłatę (rozliczenia umów), które nierzadko wymagają odpowiedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego, a także podział majątku i sprawy spadkowe.