Prawo i sprawy karne


 

Każdy z nas słyszał w telewizji, radiu lub prasie o wielu przestępstwach – morderstwach, spektakularnych kradzieżach czy porwaniach. Jednak w rzeczywistości prawo karne, jako ochrona przed niepożądanymi społecznie zdarzeniami, zatacza zdecydowanie szersze kręgi i może dotykać każdego z nas, chociażby w kontekście poszkodowanych. Z drugiej strony czasami ludzkie roztargnienie lub nieświadomość sprawia, że możemy zostać oskarżeni o wykroczenie czy przestępstwo.


Nieznajomość zawiłych treści ustaw i paragrafów uniemożliwia skuteczną obronę podczas całego postępowania sądowego. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do kancelarii adwokackiej, gdzie uzyskać można pomoc i wsparcie w skomplikowanych sprawach dotyczących wykroczeń czy przestępstw.


Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc we wszystkich gałęziach prawa karnego, jak np. utrata zdrowia i życia, kradzież mienia i własności intelektualnej czy przestępstwa na tle seksualnym.


Wsparcie w zakresie prawa karnego udzielane jest przez przyjmującego w Warszawie adwokata Tomasza Ode. Obejmuje ono przede wszystkim:

  • świadczenie porad prawnych (zarówno osobom poszkodowanym, jak i oskarżonym),
  • reprezentowanie klienta przed organami sądu podczas każdego etapu postępowania (przygotowawczego – np. sporządzanie dokumentacji dowodowej; rozpoznawczego – rozprawy sądowe; i wykonawczego – pomoc w formułowaniu apelacji, odwołań lub wniosków).

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, adwokat udziela pomocy również w takich sprawach, jak postępowanie karne wykonawcze. W takim wypadku może wesprzeć skazanego w zakresie formułowania różnego rodzaju wniosków prawnych, takich jak np.:

  • odroczenie wykonania kary,
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  • udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
  • rozłożenie grzywny na kilka rat,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Zapewnia również pomoc osobom pokrzywdzonym. Opiera się ona przede wszystkim na doradztwie przy formułowaniu wniosku o wszczęcie postępowania sądowego oraz oświadczenia o działaniu w formie oskarżyciela posiłkowego. Reprezentuje także pokrzywdzonego przez cały czas trwania sprawy.

Adwokat pomaga również w postępowaniach dotyczących:

  • odszkodowania w przypadku błędu medycznego, wypadku komunikacyjnego czy utraty zdrowia i życia,
  • zadośćuczynienia – w przypadku uszczerbku na zdrowiu, krzywdy, cierpienia i bólu w związku np. z utratą bliskiej osoby,
  • świadczeń rentowych – w przypadku utraty zdrowia lub całkowitej niezdolności do pracy.

W swoim działaniu kieruje się zasadą, aby wszystkie sprawy karne, które prowadzi, kończyły się tak samo: osoba winna poniosła karę, zaś szkoda wyrządzona przestępstwem została naprawiona.Współpracując z moją Kancelarią, mogą mieć Państwo pewność, że kieruje się ona zasadą ścisłej specjalizacji w dziedzinie prawa karnego, abym jako rzetelny adwokat, mógł zapewnić klientowi skuteczną pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł.