Rozwody


 

Główną dziedziną prawa, którą zajmuje się Kancelaria adwokacka Mariusza Bartosiaka są sprawy cywilne, a w szczególności procesy rozwodowe i separacje oraz powiązane z nimi sprawy o należności w postaci alimentów. Adwokat w sprawach o rozwód to osoba, która reprezentuje swoich Klientów w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika. Nasza Kancelaria adwokacka pomaga wyjaśnić kwestie sporne, takie jak podział wspólnego majątku małżonków, a także wysokość alimentów w przypadku posiadania potomstwa oraz ustalenia zasad kontaktów z dziećmi.


Praktyka adwokacka obejmująca wyspecjalizowany zakres tematyki sprawia, że nasza Kancelaria jest w stanie udzielić Klientom pomocy prawnej dostosowanej do ich aktualnych potrzeb.


Adwokat prowadzący rozwody powinien zdawać sobie sprawę ze złożoności sytuacji w jakiej znalazł się Klient oraz o tym, że rozpad związku małżeńskiego dotyka nie tylko samych małżonków, ale odbija się także na całej rodzinie, a w szczególności dzieciach.


W naszej Kancelarii wiemy, że każdy rozwód, wiąże się z silnymi emocjami i stresem oraz nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, a szczególnie samodzielnemu prowadzeniu sprawy przed sądem. Pomoc takiej osoby jak adwokat, który jest w stanie spojrzeć na sytuację z dystansem może ułatwić przejście przez cały proces sprawy rozwodowej.


Nasza Kancelaria oferuje pomoc dotyczącą:


 • porad prawnych, które często pozwalają szybko rozwiązać problem Klienta,
 • sporządzania pism i umów (pozwów), których odpowiednie przygotowanie może niejednokrotnie przyczynić się do pomyślnego zakończenia sprawy,
 • reprezentowania klientów przed sądem,

Pełnomocnik reprezentujący Klienta w sprawach rozwodowych to osoba, która bezboleśnie przeprowadzi nas przez tak zawikłane problemy jak:


 • ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków,
 • podział wspólnego majątku byłych małżonków,
 • ustalenie wysokości alimentów, które mają zostać nałożone przez sąd.

Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu o rozwód to:


 1. Czynności wstępne: określenie przesłanek rozwodu, zebranie wymaganych dokumentów (odpisu aktu małżeństwa, ewentualnie aktu urodzenia dziecka), uiszczenie opłaty sądowej (600 PLN) lub zwolnienie z opłaty w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek (na podstawie oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym).
 2. Przygotowanie przez kancelarię pozwu, który zawierać będzie żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód oraz (ewentualnie) przyznania i zakresu władzy rodzicielskiej, zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz kosztów jego wychowania i utrzymania, zakresu oraz możliwości korzystania z dóbr wspólnych takich jak na przykład samochód czy mieszkanie etc.
 3. Sporządzenie przez adwokata wniosku o zabezpieczenie roszczeń o alimenty lub zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem na czas trwania postępowania - w takim przypadku sąd ureguluje na czas procesu kwestię kontaktów z dzieckiem lub wysokość ponoszenia przez małżonków kosztów utrzymania małoletniego dziecka.
 4. Przygotowanie przez kancelarię wniosków dowodowych np. zeznania świadków czy poszczególnych stron, wykazy połączeń telefonicznych, wiadomości sms, e-maile itp.
 5. Proces rozwodowy i orzeczenie

Długość procesu uzależniona jest od wielu indywidualnych czynników takich jak na przykład stopień skomplikowania sprawy czy relacje panujące pomiędzy małżonkami. Do orzeczenia rozwodu może dojść nawet na pierwszej rozprawie, w sytuacji gdy małżonkowie są zgodni w kwestii winy trwałego rozkładu pożycia, a także wyznaczenia opieki nad małoletnimi dziećmi i ustalenia zasad kontaktów.


Jeżeli strony nie mogą się ze sobą porozumieć na przykład w kwestii podziału majątku lub ustalenia winy, cały proces może przeciągnąć się nawet do kilkunastu rozpraw sądowych.


Zakończenie procesu sądowego może polegać na:


 • orzeczeniu winy obustronnej małżonków,
 • orzeczeniu o winie jednej ze stron,
 • zaniechaniu orzekania o winie któregokolwiek z małżonków (na zgodny wniosek małżonków).


Moja Kancelaria Adwokacka oferuje swoją pomoc osobom z Warszawy oraz okolic stolicy. W celu ustalenia dogodnego terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.