Prawo i sprawy rodzinne


 

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach regulowanych prawem rodzinnym. W naszej kancelarii adwokackiej można zasięgnąć porad prawnych. Przygotowujemy je w formie ustnej i pisemnej, zaopatrując stosownym komentarzem wyjaśniającym. Posługujemy się przy tym językiem zrozumiałym dla naszych Klientów, przedstawiając zagadnienia prawne w przystępny dla nich sposób. Ponadto oferujemy pomoc w przygotowywaniu dokumentacji (m.in. wniosków, odpowiedzi na pozwy) oraz sporządzamy opinie. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach rodzinnych przed organami administracyjnymi oraz sądami.

Prowadzimy następujące rodzaje spraw, podlegające pod prawo rodzinne:

  • rozwody (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie)
  • separacje,
  • alimenty,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustanowienie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z rodzicem,
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Ponadto pomagamy naszym Klientom przy mediacjach w sprawach rodzinnych, które mogą zostać orzeczone przez sąd jako próba polubownego rozwiązania kryzysowej sytuacji.

Podczas prowadzenia spraw rodzinnych zapewniamy dyskrecję i poufność. Powierzone nam informacje objęte są tajemnicą zawodową, której dochowujemy w każdym prowadzonym postępowaniu. Kierujemy się także etosem zawodowym nastawionym na działanie zgodne z dobrem Klienta i jednocześnie nie stanowiącym naruszeń prawa. Prowadzimy sprawy po stronie pozywającego oraz pozywanego, przyjmując w naszej kancelarii adwokackiej osoby potrzebujące pomocy prawnej.