Sprawy spadkowe


 

Silne emocje, a także mnogość spraw do załatwienia po śmierci członka rodziny sprawiają, że kwestie związane z pozostawionym przez zmarłego majątkiem, a czasem niestety także długami, mogą okazać się zbyt skomplikowane dla pogrążonych w smutku bliskich. Prowadzenie sprawy spadkowej czy porady prawnika w tej dziedzinie mają ponadto szczególne znaczenie wtedy, gdy nie znamy aktualnie obowiązujących przepisów.

Adwokat w sprawach prawa spadkowego to osoba, której zadaniem jest nie tylko rozwiązanie problemu związanego z dziedziczeniem, lecz także wsparcie i pokierowanie rodziną w trudnym czasie żałoby czy czasem nawet szoku po utracie bliskiej osoby.


Zakres usług świadczonych przez kancelarię Bartosiak & Ode:

Mecenas Mariusz Bartosiak, który zajmuje się jako prawnik sprawami spadkowymi należącymi do właściwości sądów w Warszawie, specjalizuje się przede wszystkim w kwestiach związanych ze stwierdzeniem nabycia lub odrzuceniem spadku czy też podziałem majątku po zmarłym – zarówno w przypadku pozostawienia przez niego testamentu, jak i jego braku. Porady w sprawach prawa spadkowego, które adwokat Bartosiak udziela swoim Klientom dotyczą także:

  • zapisów – rozporządzeń majątkowych spadkodawców, dotyczących konkretnych składników majątku przekazanych na rzecz osoby trzeciej – zapisobiorcy;
  • zachowku – sumy pieniężnej zabezpieczającej interesy spadkobierców pominiętych w testamencie;
  • podatku – w przypadku dziedziczenia np. po teściu/teściowej czy zięciu/synowej.

Prowadzenie spraw spadkowych przez adwokata Bartosiaka to:

  • porady spadkowe;
  • przygotowywanie wniosków bądź oświadczeń,
  • w razie potrzeby reprezentowanie Klienta przed sądem.

Możliwości spadkobierców w przypadku braku testamentu:

Zgodnie z regulacjami zawartymi w czwartej księdze Kodeksu Cywilnego, jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu sporządzonego ustnie bądź pisemnie w obliczu świadków, spadkobiercy mają 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o:

  • przyjęciu prostym,
  • przyjęciu z tzw. dobrodziejstwem inwentarza,
  • odrzuceniu.

Zgodnie z aktualnymi przepisami niepodjęcie przez osobę powołaną do dziedziczenia żadnych działań skutkuje przyjęciem odziedziczonego majątku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku dziedziczenia długów oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi zmarłego jedynie w takiej części, w jakiej nie przekraczają one wartości odziedziczonych aktywów.

Porady spadkowe i prowadzenie spraw przez prawnika specjalizującego się w tego rodzaju kwestiach może być kluczowe, jeżeli zależy nam na osiągnięciu konkretnego celu.